Kvalifiseringsstøtte juli 2019

Fra villsvin i Østfold til virtuelt sykehus i Telemark

Fondsstyret i Oslofjordfondet har bevilget 3 050 000 kroner til 8 kvalifiseringsprosjekter. Følgende prosjekter har fått midler:

Søkerinstitusjon Prosjekttittel Beløp
Bø kommune Ung Arena Telemark - nye møteplasser for samarbeid med ungdom om å skape bedre psykisk helse og livskvalitet 500 000
Chemring Nobel as Gjennvinning av eddiksyre 500 000
Telefrukt as Kartlegging av kvalitet og uttesting av teknologier og prosesseringsalternaiver for frasorterte moreller 250 000
Skagerak nett as, Skien Pålitelig strømforsyning i fremtidens smarte nett. Overtemperatur og brannårsak i kabelskap og nettstasjoner 250 000
Sensocure as Konsept for kontinuerlig PCO2 måling på slimhinne 300 000
Glommen Skog sa, Avd Akershus og Østfold Villsvin - behov for kunnskap i regional forvaltning 500 000
Imatis as Virtuelt hjemmesykehus 500 000
More Anergy as Bruk av solvarme i bygg som klimagassreduerte tiltak 250 000

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. november 2022, 09.33 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.