Kvalifiseringsstøtte november 2021

Må vi gjøre regionale klimatilpassinger i skogforvaltningen framover for å unngå barkbillens herjinger, og hvordan kan vi produsere store mengder grønn hydrogen raskt og rimelig?

Fondsstyret i Regionale forskningsfond for Vestfold og Telemark bevilget 1,8 mill.kr. til 6 kvalifiseringsprosjekter under årets siste styremøte 3. desember.

Følgende aktører har fått innvilget inntil 300 000 kr til sitt forskningsprosjekt:

Prosjekteier Prosjekttittel
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark Hvilke skoglige faktorer fremmer stor granbarkbille? Bidrag til et lokalt tilpasset forvaltningsverktøy for forebygging av skogskader
Universitetet i Sørøst-Norge Non-noble metal based high performance cathodes adapted to alkaline electrolyzer for green hydrogen production
Olvondo Technology as De-carbonization of European industry
Universitetet i Sørøst-Norge Biofilms characterization for Wastewater Treatment
Vestfold og Telemark fylkeskommune Samfunnsøkonomisk Analyse av Kulturmiljøer i BY
Reen as Neste generasjons volumsensor for avfalls-beholdere basert på ultralyd

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 03.39 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.