Hvem søker hva 1. september?

Åtte nye søknader om forskningsmidler er under vurdering. Stor bredde i tema fra digital sikring av kritisk infrastruktur til karbonfangs.

Her finner du oversikt over de som søkter kvalifiseringsstøtte innen fristen 1.september. Tildeling av midler vedtas av fondsstyret i oktober.

Prosjekteier Prosjekttittel
NC-Spectrum as  Resiliens og digital sikring i digitalisert kritisk infrastruktur
Universitetet i Sørøst-Norge Efficient Zn-CO2 battery for CO2 conversion and anaerobic biogas upgrading
Universitetet i Sørøst-Norge Black silicon near-infrared photodetectors
BabySensor as BabySensor fra prototype til salg
Velle Utvikling as Utvikling av tverrsektorielt samarbeid for kompetanseheving og arbeidsinkludering i utvikling av bærekraftige matsystemer
Norsk Industriarbeidermuseum Vandring i industriarven
Kastanjehjerte, Pladsen Gård Mat for alle
Tønsberg Næringsforening Etablere helseklynge i Tønsbergregionen

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. august 2022, 03.59 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.