Hvem søkte om hva 1. februar

Klima og miljørettede prosjekter dominerer årets første søknadsbunke

Ti bedrifter og fire offentlige institusjoner søkte midler til kvalifiseringsprosjekter innen fristen 1. februar. Nytt i år er at maksimalt beløp fra fondet er økt til 500 000 kr. Det er som tidligere krav til samarbeid med forskningsinstitusjoner.

Prosjektene skal nå igjennom et vurderingspanel før fondsstyret avgjør hvem som får hva 7. mars.

Søker Prosjekttittel
Telemark fylkeskommune Klimarobust landbruk i Vestfold og Telemark
Grønt Skifte as Proteiner fra biorester; kvalifiseringsprosjekt for videre utvikling av lovende utforskning av muligheter innen sirkulær bioøkonomi
Grønn næringskompetanse SeedBox - Identifisere prosesser og metoder som kan brukes til å utvikle en helhetlig løsning for konservering og samlagring av frø og data
More Anergy as Bruk av solvarme i bygg som klimagassreduserende tiltak
Eco Materials as TreVerdi? Renseteknologi for resirkulert treflis i produksjon av møbel- og byggeplater
Hel ved design as 100 % miljøvennlig, kun gjenbruk og resirkulerte varer uten unntak. Bærekraftige løsninger og varer med kvalitet
Nacamed as Nano Carrier - Utvikling av prosess for overflatebehandling av silisium nanopartikler
Ilda design, Jewwlry by Camilla as Livstryggende helsesmykke - Basert på en nyutviklet teknologiplatform
Glomma Laks as Bærekraftig produksjon av larver fra svart soldatflue basert på organisk landbruks- og matavfall oppgradert til næringsrikt fôr
Lifetools as Maskinlæringsbasert tolkning av ikke-verbal kommunikasjon fra mennesker med sterkt nedsatt funksjonsevne
Frevar kf Vurdering av en fnokksensor for optimalisering av kjemisk fellingsprosess -DOSFLOC
Green Power  Vannrensefontene for elvevann - adsorpsjon av tungmetaller og organiske forurensningskomponenter til kalsinert marl og olivin
Vekst i Grenland iks The quest to make the home a safe treatment site? the relevance of disease-causing microbes

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 03.14 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.