Hvem søkte hva i november?

Nye metoder for å oppdage lungekreft og gjenbruk av matjord er tema for to av fem søknader i høst.

Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark mottok 5 søknader om forskningsmidler til fristen  1. november for kvalifiseringsprosjekter. Følgende søknader er mottatt i november:

Kvalifiseringsprosjekter:

Prosjektansvarlig Prosjekttittel
Technomek as Utvikle en simuleringsmodell for en mobil og intelligent jordrenseprosess for behandling og resirkulering av vekstjord og organisk avfall
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark Bærekraftig offentlig innkjøp av lokalmat (BOLO)
Universitetet i Sørøst-Norge Den kulturelle skolesekken som læringsarena - Fra pauserom til læringsrom
Universitetet i Sørøst-Norge A lab-on-chip for non-invasive screening of lung cancer by body fluids
Soil Steam International as Ny revolusjonerende landbruksmaskin for bekjemping av Meloidogyne hapla (rotgallenematode), in situ forsøk

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 17:12 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.