Hvem søkte hva 1. november 2021

Dekarbonering av industrien, granbarkbiller og volumsensor for avfallsbeholdere er tema for tre av høstens søknader om forskningsmidler.

Her finner du oversikt over de søknadene som er sendt inn innen fristen 1. november. Prosjektene skal nå vurderes av et regionalt panel før fondsstyret avgjør hvem som får midler. Søkerne får tilbakemelding innen 3. desember.

Prosjekteier Prosjekttittel
Universitetet i Sørøst-Norge Biofilms characterization for Wastewater Treatment
Vestfold og Telemark fylkeskommune Samfunnsøkonomisk Analyse av Kulturmiljøer i BY
Universitetet i Sørøst-Norge Non-noble metal based high performance cathodes adapted to alkaline electrolyzer for green hydrogen production
Vannskjæring Sør-Øst as Åleyngel (glassål) over menneskeskapte hindringer i regulerte vassdrag
Olvondo Technology as De-carbonization of European industry
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark Hvilke skoglige faktorer fremmer stor granbarkbille? - Bidrag til et lokalt tilpasset forvaltningsverktøy for forebygging av skogskader
Reen as Neste generasjons volumsensor for avfallsbeholdere basert på ultralyd

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. november 2022, 09.28 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.