Hvem søkte hva 1. mai 2022?

Nye metoder for å oppdage mikroplast, sirkulært datasenter og nye tiltak for bedre folkehelse er noen av temaene for vårens søknader om forskningsmidler.

Følgende søknader er sendt inn innen fristen 1. mai. Prosjektene skal nå vurderes av regionale paneler før fondsstyret avgjør hvem som får midler. Søkerne får tilbakemelding innen 10. juni.

Prosjekteier Prosjekttittel
Universitetet i Sørøst-Norge Innsatte menns perspektiver på helse- og livsstilsrelaterte temaer som kunnskapsgrunnlag for forbedring av helsefremmende tiltak
Universitetet i Sørøst-Norge Implementing piezoelectric acoustic wave devices to detect microplastics, from simulation to feasibility
59 Grader Nord Kan tyri fra Tokke omgjort til tjære og biokarbon danne grunnlag for bærekraftig industri basert på mikrobølgeassistert pyrolyse?
Universitetet i Sørøst-Norge Å forberede elever på høyere utdanning. En innovasjonsstudie om å fremme elevers tekstkyndighet
Universitetet i Sørøst-Norge Recycling materials from spent lithium-ion batteries for manufacturing hybrid supercapacitors
FjordPrime as Elektroaktive Plasmonske Nanoantenner for lokal elektrisk feltdynamikkanalyse i synaptiske celler
Sensovann as Rask og nøyaktig påvisning av neutrophil elastase biomarkør for diagnose av akutte respiratoriske eksaserbasjoner
Moland Datacenter as Trebasert, sirkulært og modulært datasenter med funksjonalitet for innsamling av spillvarme
Sagaplant as Forbedret jordhelse i jordbærdyrking
Stiftelsen Oseberg Vikingarv Kvalifiseringsprosjekt om utvikling av råvaredokumentasjon og historiske teknikker for bearbeiding av trevirke

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 04.19 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.