Hvem søkte hva 1. februar 2022

Fjerning av miljøgifter i avløpsvann og forvaltning av åleyngel i regulerte vassdrag er tema for to av vinterens søknader om forskningsmidler.

Her finner du oversikt over de søknadene som er sendt inn innen fristen 1. februar. Prosjektene skal nå vurderes av et regionalt panel før fondsstyret avgjør hvem som får midler. Søkerne får tilbakemelding innen 11. mars.

Prosjekteier Prosjekttittel 
Telemark Eco Technology as Fjerning av miljøgifter i avløpsvann
Pointbreak as Utvikling av plastraffineri for konvertering av multilagsmaterialer/forpakningsplast til nafta og oligomere
Aqua Alarm as Verification and optimisation of the design and operation of Aqua Alarm’s sensor & autosampler at VASYD’s Kallby test site in Sweden
Vannskjæring sør-øst as Oppvandringssystem for åleyngel i regulerte vassdrag
Universitetet i Sørøst-Norge Datainnsamling for og med alle barn og unge i Vestfold og Telemark - økt tilgjengelighet i Ungdata-undersøkelsene

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 18:37 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.