Hvem søkte hva 1. februar?

Fra videreforedling av ull til resirkulering av betongavfall. Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark fikk syv nye søknader til årets første søknadsfrist.

Her finner du oversikt over de søknadene som er sendt inn innen fristen 1. februar.  Prosjektene skal nå vurderes av et regionalt panel før fondsstyret avgjør hvem som får midler. Søkerne får tilbakemelding innen 9. mars.

Prosjekteier Prosjekttittel
Universitetet i Sørøst-Norge Improving anaerobic digestion by addition of Carbon-iron composite material (AddCar)
Autorient Technologies as Høynøyaktige MEMS sensorer for autonome system
Universitetet i Sørøst-Norge Kunstklimahus - lokale, innovative klimahus med fokus på kunst og kunnskapsbaserte hendelser
Telespinn as Vidareforedling av ull frå farga spælsau, kasjmir- og mohairgeit i regi av Telespinn AS: Eit tiltak for grøn omstilling og berekraft?
Norcem as Brevik Resirkulering og karbonatisering av betongavfall – forstudie
Universitetet i Sørøst-Norge Bærekraftig modellutvikling for organisering av responssenter
Evidencebased Technology as Utvikling av en modell for samhandling mellom kommune, fastlege, pasient og tilbyder av livsstilsrelaterte helsetjenester

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 03.53 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.