Hovedprosjekter 2019

Gir 27 millioner til ny forskning i Oslofjordregionen

Fondsstyret i Oslofjordfondet tildeler 26 767 000 kr til 4 regionale bedriftsprosjekter og 4 regionale offentlige prosjekter. Følgende prosjekter har fått tilsagn om midler:

Prosjekteier Tittel på prosjektet Tildelte midler
Frevar kf Bærekraftig innovasjon gjennom indusrtiell symbiose 3 954 000
OiW Process as Kvalifisering av prosesserte produkter fra Norsep pilot 4 000 000
Wai Environmental Solutions as Biogas plant upgrading with a thermochemical- and biological integrated solution 4 000 000
Sandefjord kommune Digital innovasjon i varehandelssystemet 4 000 000
Vestfold fylkeskommune Environmental factors in minimal-invasive cultural heritage management: the Vestfold Monitoring Project 2 990 000
Splitkon as Utvtrikling av klimasmart krysslimt tre RENTRE 3 000 000
Horten kommune Helsefremmende oppvekst i Horten kommune- HOPP Kan økt mengde fysisk aktivitet i skolen bidra til forebygging og behandling av ADHD? 1 143 000
EPDS ABB Miljøvennlig distribusjon av fornybar el - verktøy for miljøtilpasset produktutvikling og kommunikasjon av ABBs mellomspenningsprodukter 3 680 000

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. april 2024, 14:17 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.