5 konkurrerer om 16 millioner

Plastfri biogjødsel og rensing av avløp for å redusere spredning av antibiotikaresistens i avløpsvann er tema for to av de fem hovedprosjektene i høstens jakt på regionale forskningsmidler. Her kan du se hvem som kjemper om årets pengesekk

Vurderingen av søknader er igang. Søknadene mottatt av fondet gjennomgår nå en forvurdering, og sendes deretter videre for ekspertpanelvurdering i samarbeid med Forskningsrådet. Søknadene skal gjennom både ekspertpanelvurdering og regionalpanelvurdering før de legges frem for fondsstyret. Ekspertpanelvurderinger er ferdigstilt i januar-februar og styret behandler og tildeler i sitt styremøte 8. mars. 

Følgende prosjekter konkurrerer om forskningsmidler:

Prosjektansvarlig Prosjekttittel
Sustainteck as Rensing av avløp fra sykehus for å redusere spredning av antibiotikaresistens og hindre utslipp av skadelige miljøgifter
Gen2Energy AS Hvordan sørge for sikker lagring, transport og bruk av komprimert grønn hydrogen i gassform i kontainere?
Reklima as Fjerning av plastrester fra matavfallsbasert biogjødsel – Plastfri
Noras Waterteck as Use advanced water quality, and equipment management as a tool for sustainability,and biomass security in recirculating aquaculture system
Sensovann as Kompakt sandwich-lignende intern-mikropillar varmeveksler for termiske kontrollsystem i batterier for elektriske kjøretøy

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. november 2022, 09.00 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.