Årsrapport 2020

Interessante forskningsprosjekter byr på spennende resultater i 2020

Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark startet opp sin aktivitet i juni 2020. Fondet er en fortsettelse av Regionalt forskningsfond Oslofjordfondet..

I 2020 har fondet generert nye forskningsaktiviteter for mer 20 millioner kroner i regionen, og mer enn 28 ulike regionale virksomheter er involvert.

Fondet har særlig fått fram gode prosjekter innenfor grønn omstilling - klima, miljø, energi og miljøteknologiområdet, der flere prosjekter har bidratt til lovende innovasjoner. I 2020 har det resultert i 24 nye produkter, 3 patenter, 54 nye prosess-innovasjoner og utvikling av 10 nye forretningsområder i eksisterende bedrifter.

Les mer i årsrapporten for 2020 under sentrale dokumenter

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. november 2022, 09.59 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.