Hovedprosjekter 2020

Gir 6,5 millioner til ny forskning i Vestfold og Telemark

Fondsstyret i Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark tildeler 6 520 000 kr til 3 regionale innovasjonsprosjekter. Følgende prosjekter har fått tilsagn om midler:

Prosjekteier Prosjekttittel Beløp
Reklima as Fjerning av plastrester fra matavfallsbasert biogjødsel – Plastfri 2 400 000
Sustaintech as Rensing av avløp fra sykehus for å redusere spredning av antibiotikaresistens og hindre utslipp av skadelige miljøgifter 2 920 000
Gen2 Energy as Hvordan sørge for sikker lagring, transport og bruk av komprimert grønn hydrogen i gassform i kontainere? 1 200 000

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. november 2022, 08.55 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.