Hovedprosjekter 2021

Ny teknologi skal hindre skip å spre marine organismer globalt, og betydningen av god jordhelse for en bærekraftig fruktproduksjon er tema for to av de fem hovedprosjektene i høstens jakt på regionale forskningsmidler. Her kan du se hvem som kjemper om årets pengesekk.

Vurderingen av søknader er igang. Søknadene mottatt av fondet gjennomgår nå en forvurdering, og sendes deretter videre for ekspertpanelvurdering i samarbeid med Forskningsrådet. Søknadene skal gjennom både ekspertpanelvurdering og regionalpanelvurdering før de legges frem for fondsstyret. Ekspertpanelvurderinger er ferdigstilt 15. januar 2022 og styret behandler og tildeler i sitt styremøte i begynnelsen av februar. 

Følgende prosjekter konkurrerer om forskningsmidler:

Prosjektansvarlig Prosjekttittel
Trosvik Maritime as Ny teknologi for antigroesystem til sjøkister og interne rørledninger i skip for å forhindre global translokasjon av marine organismer
Telespinn as Teleull – Småfebaserte verdikjeder med geit og spælsau for trivsel og lokal verdiskaping
Telefrukt produsentlag sa Jordhelse og bærekraftig fruktproduksjon
Agroprene as Agoprene - Rubber from the Artic sea
Color Line Marine as Modellering og estimering av etterspørselseffekter av klimanøytrale tonnasjeinvesteringer innen utenriksferjetransport

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 03.52 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.