28 konkurrerer om 25 millioner

Det søkes om mer enn 94 millioner til hovedprosjekter i vårens jakt på regionale forskningsmidler. Her kan du se hvem som kjemper om årets pengesekk


Vurdering av søknader er igang. Søknadene mottatt av fondet gjennomgår nå en forvurdering, og sendes deretter videre for ekspertpanelvurdering i samarbeid med Forskningsrådet. Søknadene skal gjennom både ekspertpanelvurdering og regionalpanel vurdering før de legges frem for fondsstyret. Ekspertpanelvurderinger er ferdigstilt i slutten av mai, og styret behandler og tildeler i sitt styremøte 17. juni. Søkere vil få tilbakemelding 18. juni.

Følgende prosjekter konkurrerer om forskningsmidler

Søker Prosjekttittel
Larvik kommune Kulturkommune - Nye verktøy og metoder for lokalt kulturarbeid
Frevar kf Bærekraftig Innovasjon Gjennom Industriell Symbiose
Vestfold fylkeskommune Et mindre bilbasert og mer inkluderende transportsystem i Vestfold (INKLUSIV)
Halden kommune Digitalisering av vannforsyningsanlegget
Modum kommune Video for dokumentasjon, behandling og samhandling i fysioterapitjenestene
Inspiria Science Center Ekstra frisk Oslofjord
Zobrius Pharma as Utnyttelse, foredling av eggeskall til kosttilskudd, et bioøkonomisk og samfunnsnyttig pioner prosjekt
Splitkon as Utvikling av klimasmart krysslimt tre (RENTRE)
Lier kommune Lek, læring og livsmestring,- målrettede tiltak i barnehagen for å øke livsmestring og redusere lese-/ skrivevansker i skolen
Horten kommune Helsefremmende oppvekst i Horten kommune - HOPP Kan økt mengde fysisk aktivitet i skolen bidra til forebygging og behandling av ADHD?
Tønsberg kommune Autonom personferge for Husøysund i Tønsberg kommune-OLE4
Gether as Decentralized energy for the next generation of dynamic buildings
Jackon as Low carbon multicomponent Walls with High Thermal performance
ABB EPDS Skien Miljøvennlig distribusjon av fornybar el - Verktøy for miljøtilpasset produktutvikling og kommunikasjon av ABBs mellomspenningsprodukter
Spillteck as Autonom karlegging og innsamling av marint overflate søppel
Vestfold fylkeskommune Environmental factors in minimal-invasive cultural heritage management: the Vestfold Monitoring Project
OIW Process as Kvalifisering av prosesserte produkter fra Norsep pilot
Halden kommune Samordning av ressurser i offentlig sektor - horisontale og vertikale modeller
Green Cap Solutions as Utvikling av et kommersielt system for reduksjon av CO2-utslipp fra grønnsakslager som samtidig forlenger holdbarheten på ferske grønnsaker
OSO Hotwater as FREKvensstyrt LAstBalansering i primærreserven
Netron as Sustain.Global
Standard Bio as Upcycling of bio-waste into biochar-based fertilisers and soil-improving products for sustainable and organic agriculture
Larvik kommune Digital egenbehandlingsplan
Moss kommune Fra fragmenterte interesser til partnerskap for levende og bærekraftig bysentrum. Innovasjon, samskaping og kunnskapsutvikling
Telemark fylkeskommune Fysisk aktiv læring og inkluderende klassemiljø - en videreutvikling av en komponent i Liv og røre-modell
Norrønt as MRRS-Multi Role Radiation System- miljø og energi detektor for monoitorering av Muoner, Gamma og Nøytroner.
Sandefjord kommune Digital innovasjon i varehandelssystemet
Wai Environmental Solution as Biogas plant upgrading with a thermochemical- and biological-integrated solution

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 02.48 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.