19 søker til fristen den 1 september

Fra norsk matkultur til godt naboskap. Oslofjordfondet fikk mange spennende og regionalt relevante søknader den 1 september.

Her finner du en oversikt over de som søkte på utlysningen Kvalifiseringstøtte for bedrifter og offentlig sektor. Den 25 oktober beslutter Oslofjordfondets styre hvilke prosjekter som får bevilget midler.

Prosjekteier prosjekttittel
Stiftelsen Eikholt Nasjonalt Ressurssenter for døvblinde Effekt av filterbriller. En bedre utprøving av filterglass for personer med lysømfintlighet og nedsatt synsfunksjon.

Buskerud fylkeskommune

VERDILØFT OG SKOLENS DANNINGSOPPDRAG - med ny overordnet del av læreplanverket som utgangspunkt for innovativt aksjonsforskningssamarbeid
Sarpsborg kommune

Goda grannar - godt naboskap: et mer inkluderende Sarpsborg

Skien kommune The quest to make the home a safe treatment site ? the relevance of disease-causing microbes
Kodyna AS

Økt bruk av aluminium i permanent magnet el-motorer. Beslutningsunderlag for videreføring i et hovedprosjekt.

Fishwell Technology AS Beslutningssystem basert på videoanalyse og maskinlæring rettet mot oppdrettsnæringen for redusert fiskedød, bedre fiskevelferd og miljø.
TRNDZ AS

Bedriftsøkologisk styringsverktøy

ASAP-Norway AS Måling av kroppstemperatur hos sengeliggende pasienter i hjemmet, og overføring av data til behandlende helseinstitusjon
Prediktor Instruments AS Et rimelig FTIR-system for måling av melkekvalitet på gården
Hipcat AS Proof of concept for novel resource efficient production technology for polypropylene catalyst
Gether AS

Energy neutral glass buildings

Dyrsku’n Arrangement AS

Dyrsku’n Junior: Norsk matkultur for neste generasjon. Fra mat- og opplevelsestilbud for ungdom til matopplevelse og innovasjon med ungdom.

Sensovann AS

Oscillatory Lock-in Thermography for the Evaluation of Convection Coefficient

X-Noise

X-Noise nytt konsept for støydemping

Biobe AS

BiobeBane: FoU utfordringer ved bruk av gjenvunnet materiale til nye festeanordninger til jernbane.

Nxtech AS

Elektronisk sporing fiskeredskap på sjøen

Orage AS

Utprøving av Temabok ved grunnskoler i Tønsberg kommune

Norsk industriarbeider museum

Industri-mat: Mat som opplevelse i verdensarven Rjukan-Notodden

Rodenstock Norge AS

Utvikling av metode for å undersøke og tilpasse synskorreksjon for å optimalisere utnyttelse av XR teknologi i den industrielle verdikjeden.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. november 2022, 08.51 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.