Hovedprosjekter 2021

Gir 12 millioner til ny forskning i Vestfold og Telemark

Kan klimanøytrale utenriksferjer gi flere reisende, og hvordan sørger vi for at skip ikke sprer uønskede marine mikroorganismer? Gir bedre jordhelse også bedre eplehøst, og hvordan kan ull fra mohairgeit og spælsau gi økt lokal verdiskaping? Dette er tema for de fire forskningsprosjekter som har fått støtte fra Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark. 

Fondsstyret i Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark tildeler 12 000 000 kr til fire regionale bedrifter. Alle prosjekter er i samarbeider med nasjonale forskningsmiljøer.

Følgende prosjekter har fått tilsagn om midler:

Prosjekteier Prosjekttittel Beløp
Color Line Marine as Modellering og estimering av etterspørselseffekter av klimanøytrale tonnasjeinvesteringer innen utenriksferjetransport 3 000 000
Trosvik Maritime as Ny teknologi for antigroesystem til sjøkister og interne rørledninger i skip for å forhindre global translokasjon av marine organismer 3 000 000
Telefrukt produsentlag sa Jordhelse og bærekraftig fruktproduksjon 3 000 000
Telespinn as Teleull – Småfebaserte verdikjeder med geit og spælsau for trivsel og lokal verdiskaping. 3 000 000

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 03.42 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.