Kurs

Prosjektverksted Bø

Hvor:

Bø Hotell, Gullbringvegen 32, Bø

Passer for:

Bedrifter og offentlig sektor som skal søke forskningsmidler

Pris:

Arrangementet er gratis

Påmeldingsfrist:

21.9.20

30. sep 2020 kl 10:00 – 14:00

Om arrangementet

Hvilken ny kunnskap trenger du for å ligge foran konkurrentene?

Ny kunnskap øker sjansene for å lykkes i stadig mer krevende markeder, og forskningsfaglig dokumentasjon reduserer investeringsrisiko. Å lønne forskere i bedrifts­prosjekter er dessuten en av få muligheter bedrifter kan motta offentlig støtte på.

Prosjektverksted er et tilbud til bedrifter som vil lære mer om å strukturere og planlegge et forsknings- og innovasjonsprosjekt, og hvordan disse kan finansieres gjennom offentlige finansierings­ordninger.  

Du vil få veiledning og verktøy som hjelper deg i prosessen med å strukturere prosjektet, og tips til hva som bør vektlegges i en eventuell søknad om finansiering fra Regionale forskningsfond og Forskningsrådet. Gjennom eksempler lærer du hvordan du får frem hvilke sentrale oppgaver prosjektet skal løse og hvordan du kan planlegge arbeidet. Prosjektverkstedene er et åpent tilbud til bedrifter og offentlig sektor, som vurderer å søke forskningsmidler i 2020-21.

Prosjektverkstedet er utviklet av kursholder og gjennomført for bedrifter og offentlig sektor over hele landet. Tilbakemeldingene er gode og har ført til flere gode og innovative forskningsprosjekter.

 

Program:

v  Introduksjon til prosjektstruktur

v  Drøfting av innsendte prosjektutkast

v  Orientering om finansieringsordninger

v  Evaluering av prosjektverkstedet

Deltakende bedrifter kan få tilbakemelding på eget prosjektutkast dersom prosjektutkastet sendes inn innen 21.9. til oslofjordfondet@vtfk.no Maks 4 sider. Disse blir gjennom­gått av kursholder på prosjektverkstedet.

 

Det blir servert enkel lunsj.

 

Målgruppe: Alle bedrifter som arbeider med søknader til forskningsprosjekter er velkommen. Du vil lære mest dersom du har et konkret prosjektutkast under arbeid.

Kursholder: Dag Oscar Oppen Berntsen, Forskningsrådet og Lill Irene Cressey, Regionale forskningsfond

Kursansvarlig: Heidi Jønholt, Regionale forskningsfond, tlf 35917000

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. april 2024, 14:03 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.