Oslofjordfondet finansierer prosjekter som bidrar til å løse utfordringer i regionen, og som er til nytte for bedrifter og offentlige institusjoner.

Regional kvalifiseringsstøtte

Fristen for å søke kvalifiseringsstøtte i 2019 er 1. februar, 1. juni og 1. september.

Målgruppe for utlysningen er bedrifter og offentlig sektor.

NB! Det er ikke mulig å opprette søknadsskjema og sende inn søknader i perioden 1.april til 15. mai pga. omlegning til nye nettsider.

Trykk her for oversikt over aktive, planlagte og tidligere utlysninger.

Gå til utlysning

Regionale hovedprosjekter

Fristen for å søke midler til større forskningsprosjekter i 2019 var 13. februar.

Målgruppe for utlysningen er bedrifter og offentlig sektor.

Søknadsfristen for hovedprosjekter i 2020 er ikke fastsatt.

 

 

Gå til utlysning