Buskerud fylkeskommune skal gjennom mobiliseringsprosjektet bidra til økt samhandling og mobilisering for forskningsbasert innovasjon, særlig i små og mellomstore bedrifter.

Det er engasjert kompetansemeglere innenfor hvert av satsingsområdene

 • Helse og velferdsteknologi
 • Reiseliv
 • Miljø og energi
 • Teknologi

Kontaktinformasjon til kompetansemeglere finner her:

Mer informasjon
Mer informasjon

Vestfold fylkeskommune skal gjennom kompetansemegling fremme forskning og utvikling hos bedrifter som har potensiale for å drive eller delta i forskningsbaserte innovasjonsprosesser.

Det er engasjert kompetansemeglere innenfor hvert av satsingsområdene:

 • Prosess og teknologiutvikling innenfor miljø
  • mikro-, nanoteknologi og elektronikk
  • vannrensing
  • maritim næring
 • Grønn forskning (Landbruk)
 • Film, spill og medieteknologi

Kontaktinformasjon til kompetansemeglere finner her:

Mer informasjon

Østfold fylkeskommune skal øke bedriftenes kunnskap og evne til forskning og innovasjon gjennom veiledning og støtteordninger. Fylkeskommunen har etablert et nettverk av kompetansemeglerne i Østfold. 

Fylkeskommunen mobiliserer alle bedrifter til forskning og utvikling uansett satsingsområde.

Kontaktinformasjon til kompetansemeglere finner her:

Mer informasjon

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 18:16 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.