Hva definerer en samarbeidsavtale?

Samarbeidspartnere er institusjoner, bedrifter og virksomheter som Oslofjordfondet i kontrakten har stilt som vilkår at skal delta i prosjektet med faglige og/eller økonomiske ressurser.

 

Hvordan skal jeg lage en samarbeidsavtale?

I alle prosjekter hvor det er samarbeidspartnere involvert, skal prosjektansvarlig inngå skriftlig samarbeidsavtale med disse. Dette gjelder både for norske og utenlandske samarbeidspartnere. 

Bruk av underleverandører

Både prosjektansvarlig og samarbiedspartnere kan engasjere underleverandører til å utføre konkrete oppgaver i et prosjekt.

Skal det betales moms i samarbeidsavtaler?

Vi får ofte spørsmål om det skal betales moms på leveranser mellom samarbeidspartnere i et prosjekt. Svaret er avhengig av situasjonen og formen på  samarbeidet.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Oslofjordfondets sekretariat hvis du har spørsmål:
Sekretariatsleder Lill Irene Cressey
Tlf.: 95 33 44 33

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. august 2022, 02.49 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.