Samarbeidspartnere er institusjoner, bedrifter og virksomheter som Oslofjordfondet i kontrakten har stilt som vilkår at skal delta i prosjektet med faglige og/eller økonomiske ressurser.

 

I alle prosjekter hvor det er samarbeidspartnere involvert, skal prosjektansvarlig inngå skriftlig samarbeidsavtale med disse. Dette gjelder både for norske og utenlandske samarbeidspartnere. 

Både prosjektansvarlig og samarbiedspartnere kan engasjere underleverandører til å utføre konkrete oppgaver i et prosjekt.

Vi får ofte spørsmål om det skal betales moms på leveranser mellom samarbeidspartnere i et prosjekt. Svaret er avhengig av situasjonen og formen på  samarbeidet.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Oslofjordfondets sekretariat hvis du har spørsmål:
Sekretariatsleder Lill Irene Cressey
Tlf.: 95 33 44 33