Seminar

Forskning og Innovasjon - Et hav av muligheter

Hvor:

Universitet i Sørøst-Norge, Raveien 215, 3184 Borre, Auditorium C2-80

Passer for:

Målgruppen for arrangementet er aktører med interesse for havet som arena for verdiskaping.

Pris:

Arrangementet er gratis

Påmeldingsfrist:

Onsdag den 8. mai 2019 kl. 16.30

15. mai 2019 kl 09.30 – 14.30
Meld deg på

Om arrangementet

Havet skal gi oss store verdier i årene som kommer, i form av bærekraftige og lønnsomme arbeidsplasser og gode produkter. Ny kunnskap gjennom forskning og utvikling er avgjørende for rene, trygge og produktive hav, og for innovative konkurransekraftige løsninger i et marked preget av økt global konkurranse. Kom og hør hvordan din bedrift kan være med i utviklingen av de smarteste og mest innovative løsningene.

Forskningsrådet og Universitetet i Sørøst-Norge ønsker deg velkommen til en dag med inspirasjon og informasjon finansieringsmuligheter til forsknings- og innovasjonsprosjekter, og muligheter for kunnskapssamarbeid. Du vil også få en smakebit fra aktører som har fått resultater av å tenke nytt. Arrangementet gir deg i tillegg anledning til å treffe potensielt nye samarbeidsaktører og kompetente hjelpere på veien fra spenstig idé til verdiskapende resultater.

Målgruppen for arrangementet er aktører med interesse for havet som arena for verdiskaping. Fra Forskningsrådet og samarbeidspartnere møter du fagrådgivere med kompetanse innen forskning og innovasjon, maritim virksomhet og olje og gass.

Program

Tid Agenda
09:00 - 09:30 Registrering/kaffe
09:30 - 09:40 Velkommen
Bakgrunn for arrangementet/satsingen og regionale fortrinn
Hva blir nytt i Forskningsrådet i 2019?
09:40 - 10:00 Maritim 21 strategien
Hva ligger i maritim 21 strategien og hva betyr den?
10.00 - 11.00 Bedrifts case innen hav og maritim næring
Bedriftspresentasjoner av Kongsberg Maritime AS, Innowell Solutions AS og Scanmar AS
Panel med bedriftene
11:00 - 11.30 Lunsj
11:30 - 12:10 USN som kunnskapsleverandør innen hav og maritim næring
USN profil og satsinger
Presentasjon av relevante prosjekter ved USN
12:10 - 12:45 Virkemidler innen hav og maritim næring (I)
HAV/MAROFF, forskning og innovasjon i maritim sektor
12:45 - 13:15 Pause med stands og speed-dating
påmelding ved registrering
13:15 - 14:15 Virkemidler innen hav og maritim (II)
PETROMAKS2, SkatteFUNN, Oslofjordfondet, Horisont 2020 og EU nettverk Sørøst-Norge
14:15 - 14:30 Oppsummering
14:30 - 15:00 Vel hjem / guidet tur på USN
Maritime simulatorer og muliggjørende teknologier ved USN

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. mars 2023, 21.45 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.