Utlysninger

Søknadsfrist
01.
nov 2020
Løpende
Gjennomført

Regional kvalifiseringsstøtte skal bidra til å styrke forsknings- og innovasjonsevnen til næringsliv og offentlig sektor i Innlandet, og bygge relevant kunnskap hos FoU-miljøene.

Søknadsfrist
16.
sep 2020
Gjennomført

I et regionalt innovasjonsprosjekt samarbeider bedrifter og/eller offentlig sektor med en eller flere forskningsinstitusjoner for å fremskaffe ny kunnskap og nye løsninger som tas i bruk i virksomheten.  Formålet med regionale innovasjonsprosjekter er å skape innovasjon og utvikling i næringsliv og offentlig sektor i Innlandet.

Søknadsfrist
01.
sep 2020
Løpende
Gjennomført

Regional kvalifiseringsstøtte skal bidra til å styrke forsknings- og innovasjonsevnen til næringsliv og offentlig sektor i Innlandet, og bygge relevant kunnskap hos FoU-miljøene.

Søknadsfrist
01.
mai 2020
Løpende
Gjennomført

Styrke forsknings- og innovasjonsevnen til næringsliv og offentlig sektor i Innlandet, og bygge relevant kunnskap hos FoU-miljøene.

Bransjer og næringer
Søknadsfrist
01.
feb 2020
Løpende
Gjennomført

Regional kvalifiseringsstøtte har fire frister hvert år: 1. februar, 1. mai, 1. september og 1. november

Bransjer og næringer
Søknadsfrist
01.
nov 2019
Løpende
Gjennomført

RFF Innlandet skal bidra til forskningsdrevet innovasjon og regional utvikling. RFF Innlandet støtter prosjekter med klar regional relevans og med tydelig potensiale for regional verdiskaping.   NB! Budsjettabell  Kostnader pr. prosjektpartner pr. hovedaktivitet (i 1000 kr)  i det elektroniske søknadsskjemaet som ikke er relevant for...

Bransjer og næringer