Utlysninger

Søknadsfrist
01
sep 2019
Løpende

RFF Innlandet skal bidra til forskningsdrevet innovasjon og regional utvikling. RFF Innlandet støtter prosjekter med klar regional relevans og med tydelig potensiale for regional verdiskaping.

Politikk- og forvaltningsområder
Bransjer og næringer
Søknadsfrist
25
sep 2019

Et regionalt bedriftsprosjekt er et bedriftsledet prosjekt hvor bedrifter samarbeider med en eller flere forskningsinstitusjoner for å fremskaffe ny kunnskap og nye løsninger. Ved å ta i bruk ny kunnskap og praktisk bruk av forskningsresultater kan bedriftene som deltar i prosjektet oppnå økt innovasjonsevne, verdiskaping og konkurransekraft. ...

Bransjer og næringer
Søknadsfrist
01
nov 2019
Løpende

RFF Innlandet skal bidra til forskningsdrevet innovasjon og regional utvikling. RFF Innlandet støtter prosjekter med klar regional relevans og med tydelig potensiale for regional verdiskaping.   NB! Budsjettabell  Kostnader pr. prosjektpartner pr. hovedaktivitet (i 1000 kr)  i det elektroniske søknadsskjemaet som ikke er relevant for...

Bransjer og næringer
Søknadsfrist
01
feb 2020
Løpende

Regional kvalifiseringsstøtte har fire frister hvert år: 1. februar, 1. mai, 1. september og 1. november

Bransjer og næringer
Søknadsfrist
01
mai 2020
Løpende

Styrke forsknings- og innovasjonsevnen til næringsliv og offentlig sektor i Innlandet, og bygge relevant kunnskap hos FoU-miljøene.

Bransjer og næringer