Utlysninger

Regionale samarbeidsprosjekter for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv gjennom en «Èn-helse"-tilnærming»

Søknadsfrist
20.
okt 2021

Formålet med søknadstypen er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet i Innlandet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren i Innlandet som representerer samfunnets og/eller næringslivet...

Søk nå
Politikk- og forvaltningsområder
Helse
Velferd, kultur og samfunn
Muliggjørende teknologier
Demokrati, styring og fornyelse
Humaniora og samfunnsvitenskap
Landbasert mat, miljø og bioressurser

Regional kvalifiseringstøtte 2021

Søknadsfrist
01.
nov 2021
Løpende

Regional kvalifiseringsstøtte skal bidra til å styrke forsknings- og innovasjonsevnen til næringsliv og offentlig sektor i Innlandet, og bygge relevant kunnskap hos FoU-miljøene.

Søk nå