Mottatte søknader under behandling

Oversikten viser mottatte søknader som er under behandling

Alle innkomne søknader er nå behandlet.
Se under vedtak