Styre

Fondsstyret fatter vedtak om støtte fra det regionale forskningsfondet. Styret er ansvarlige for at fondet når de nasjonalt fastsatte formålene med ordningen og de regionale målene som fastsettes av fylkeskommunene. Styret skal påse at fondet er godt koordinert med andre virkemidler for regional forskning og utvikling.

Styreverv Navnt Stilling
Styreleder Hilde B. Nordvik Administrerende direktør, Saint Gobain Ceramic Materials AS
Nestleder Camilla B. Dunsæd Prosjektleder Nye Kristiansand, Kristiansand kommune
Styrerepresentaneter Inger N. Holen Koordinator Regionplan Agder, Vest-Agder fylkeskommune 
  Tellef Inge Mørland Stortingsrepresentant
  Dag G. Aasland Professor emeritus, Universitetet i Agder
  Eivind Gimming Stensland R&D Director, Macgregor Norway AS
Vararepresentanter Torunn Ostad Fylkespolitiker, Adjunkt, Dahalske videregående skole
  Kamilla Sharma Administrerende direktør, Innoventus Sør
  Tor Borgar Hansen Senioranalytiker, Oxford Research AS
  Hilde Lona Virksomhetsleder, Aust-Agder bibliotek og kulturformidling
  Jorunn S. Gislefoss Fabrikksjef, Elkem Solar
  Ståle Selmer-Olsen Konsulent, S-Onergy