Om RFF Agder

RFF Agder skal bidra til å realisere målene i Agders strategi for forskning, utvikling og innovasjon.

Hovedmål

  • Agder skal ligge i front når det gjelder å utvikle og implementere forskningsstøttet innovasjon som bidrar til økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft i offentlig og privat sektor.
  • Agder skal ta nasjonale og internasjonale presisjetunge posisjoner på flere områder.
  • FoU-miljøene i Agder skal samarbeide godt og være attraktive samarbeidspartnere i nasjonale og internasjonale prestisjeprogrammer, prosjekter og piloter.
  • FoU-miljøene kvalifiserer seg til å lede nasjonale og internasjonale prestisjeprosjekter og piloter.
  • FoU-miljøene i Agder vektlegger god kjønnsbalanse.
  • FoUoI-aktiviteten i næringslivet og offentlig sektor er over landsgjennomsnittet.
  • Andelen ansatte med doktorgrad i næringslivet og offentlig sektor er over landsgjennomsnittet.
  • Barn og unge i Agder har økt forståelse for og opplevelser knyttet til FoUoI.

Målene i Agders FoUoI-strategi inngår i Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder.