Om RFF Agder

RFF Agder skal styrke regionens forsknings- og innovasjonsevne.

RFF Agder er en tilskuddsordning som finansieres av Kunnskapsdepartementet og forvaltes av Agder fylkeskommune.

RFF Agder skal styrke regionens forsknings- og innovasjonsevne ved å mobilisere og gi tilskudd til forskning og innovasjon.

Prosjektene skal støtte opp under regionale planer og strategier og 

  • fremme bærekraftig verdiskaping
  • bidra til regional omstilling og utvikling
  • kvalifiserer til deltagelse i nasjonale og internasjonale programmer

Meldinger ved utskriftstidspunkt 16. august 2022, 02.43 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.