Kvalifiseringsstøtte rapportering

Regionale kvalifiserings-/forprosjekter skal rapporterer innen én måned etter prosjektet er avsluttet

Sluttrapportering for kvalifiserings-/forprosjekter skal sendes innen én måned etter oppgitt sluttdato.

Regnskapsrapporten skal være revisorgodkjent.

Rapporteringen skal inkludere: