Kvalifiseringsstøtte

For både regionale kvalifiserings-/forprosjekter skal prosjekteier levere regnskapsrapport og sluttrapport ved avslutning av prosjektet. De ulike rapporteringsformer er

Informasjon om innhold, frister og maler finnes på neste side.

Les mer

Regionale hovedprosjekter

For regionale bedriftsprosjekter, institusjonsprosjekter og regionale offentlige prosjekter skal prosjekteier levere fremdriftsrapport og regnskapsrapport hvert år. De ulike rapporteringsformer er

Informasjon om innhold, frister og maler finnes på neste side.

Les mer