Gå direkte til innhold

Regionale forskingsfond skal styrke forsking for regional innovasjon og utvikling ved å stø opp under dei prioriterte innsatsområda i regionen og mobilisere til auka FoU-innsats.

 • UTLYSING AV FORSKINGSMIDLAR

  Løpande kvalifiseringsstøtte fram til 15. juni eller til midlane er slutt:
  - Ny utlysing for bedrifter (mat, energi, reiseliv)
  - Ny utlysing Innovasjon i offentlege ansvarsområde

  Samla er det 10 mill. kr. i friske midlar i dei to utlysingane

Nyheter

 • Berre seks prosent av merka laks vart fanga på nytt

  Prosjekt "ViLL" fekk tilsegn på inntil kr 3 mill frå RFF Vestlandet i 2015. Målet med prosjektet er auka verdiskaping gjennom sportsfiske i Lærdalselvi og sikra berekraftige naturopplevingar.

 • 10 friske millionar kroner til kvalifiseringsstøtte

  Regionalt forskingsfond Vestlandet har no nye løpande utlysingar om kvalifiseringsstøtte for bedrifter og kommunar.

  Det er nye 10 millionar i potten, som vil verte tildelt løpande fram til 15. juni 2016, eller til midlane er slutt.

  Utlysingane er noko justert i høve utlysingane frå tidlegare i 2016.

 • Frisk salat i Rogaland

  Frisk salat i Rogaland

  I 2012 vart det løyvd midlar frå RFF Vestlandet til prosjektet Frisk Salat. Målet var å legge til rette for effektiv og miljøvennlig bekjempelse av storknolla råtesopp ved produksjon av salat på friland i Rogaland. No har resultat byrja å koma.

 • Nye politiske føringar for Regionalt forskingsfond Vestlandet

  Fylkestinga i Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane har vedteke ny bestilling til styret for Regionalt forskingsfond Vestlandet for perioden 2016-19. I praksis vil den gjelde frå april 2016.

 • Det kom inn 39 søknader i fyrste utlysing 2016

  Det kom inn inn heile 39 søknader om støtte i den fyrste utlysinga 2016. Søknadsfristen var 17. februar. Fordelinga var 13 søknader på tema innovasjon i offentlege ansvarsområde, 17 på berekraftig matproduksjon grøn og marin sektor, 6 søknader på energi og 3 på reiseliv.

Flere nyheter

Kalender

 • 01.06.16 - 02.06.16

  RFF Årskonferanse 2016

  Hold av dagene! I år arrangeres årskonferansen av RFF Midt-Norge. Les mer og last ned programmet.

 • 02.06.16 - 02.06.16

  Styremøte Regionalt forskingsfond Vestlandet

  Hovudsaker er vedtak om søknader sendt inn til fristen 17. februar 2016 og ny handlingsplan for resten av 2016 og 2017, basert på den nye bestillinga frå fylkestinga.