Gå direkte til innhold

Regionale forskingsfond skal styrke forsking for regional innovasjon og utvikling ved å stø opp under dei prioriterte innsatsområda i regionen og mobilisere til auka FoU-innsats.

  • UTLYSINGAR

    Søknadsfrist 12. oktober for større søknadar frå bedrifter og kommunar

    Sjå informasjon under om kvalifiseringsstøtte

Nyheter

Flere nyheter

Kalender