Gå direkte til innhold

Regionale forskingsfond skal styrke forsking for regional innovasjon og utvikling ved å stø opp under dei prioriterte innsatsområda i regionen og mobilisere til auka FoU-innsats.

 • UTLYSINGAR

  Utlysing av 17 mill. kr. til kvalifiseringsstøtte. Søknadar motteke seinast 18. april får vedtak i slutten av mai 2017.

Nyheter

 • Næringsstøtte treffer ikkje spin-off-selskap

  Offentlege støtteordningar for næringsutvikling har liten relevans for spin-off-bedrifter som spring ut frå etablerte selskap. Korleis morselskapet involverer seg, har derimot stor betydning.

 • God effekt av kvardagsrehabilitering i Vossamodellen

  Forskinga i prosjektet "Vossamodellen" viser at kvardagsrehabilitering der dei eldre sjølve bestemmer måla for trening etter skade eller operasjon, kan vere eit betre og rimelegare tilbod enn tradisjonell behandling.

 • Eldre blir buande lenger heime med omsorgsteknologi

  Den hittil største utprøvinga av omsorgsteknologi i heimen gir grunn til optimisme. Eldre bli buande lenger heime, kjenner seg minst like trygge som før og behovet for sjukeheimsplassar går ned.

 • 6 nye hovudprosjekt får støtte

  Regionalt forskingsfond Vestlandet deler ut 15,9 millionar kroner til seks forskingsprosjekt i landsdelen. Her er oversikten over dei seks søkjarane som får hovudprosjektmidlar i denne tildelinga.

 • Kvalifiseringsstøtte til ni nye prosjekt

  Ni søkjarar frå næringsliv og kommunal sektor får kvalifiseringsstøtte frå Regionalt forskingsfond Vestlandet. Her er oversikten over dei som får midlar.

Flere nyheter

Kalender