Gå direkte til innhold

Regionale forskingsfond skal styrke forsking for regional innovasjon og utvikling ved å stø opp under dei prioriterte innsatsområda i regionen og mobilisere til auka FoU-innsats.

 • UTLYSINGAR

  Utlysing av 17 mill. kr. til kvalifiseringsstøtte. Søknadar motteke seinast 15. august får vedtak i slutten av september 2017.

Nyheter

 • Stor interessse for kommuneforsking

  Auditoriet i fylkeshuset i Hordaland var fullt under møtet om forskingsstøtte for kommunal sektor sist fredag. Etter «stemoderleg behandling» i lang tid, veks det no fram fleire støtteordningar som skal bidra til kunnskapsbasert innovasjon og utvikling i sektoren.

 • Mange spanande søknadar til februarfristen

  Mange spanande søknadar til februarfristen

  Det kom inn 55 søknader til dei tre utlysingane med frist 15. februar. Heile 36 søknader var til regionale bedriftsprosjekt, 15 til regionale offentlege prosjekt og 4 til regionale forskarprosjekt.

Flere nyheter

Kalender