Gå direkte til innhold

Regionale forskingsfond skal styrke forsking for regional innovasjon og utvikling ved å stø opp under dei prioriterte innsatsområda i regionen og mobilisere til auka FoU-innsats.

 • UTLYSINGAR

  Utlysing av 17 mill. kr. til kvalifiseringsstøtte. Søknadar motteke seinast 15. august får vedtak i slutten av september 2017.

Nyheter

 • Mange spanande søknadar til februarfristen

  Mange spanande søknadar til februarfristen

  Det kom inn 55 søknader til dei tre utlysingane med frist 15. februar. Heile 36 søknader var til regionale bedriftsprosjekt, 15 til regionale offentlege prosjekt og 4 til regionale forskarprosjekt.

 • Næringsstøtte treffer ikkje spin-off-selskap

  Offentlege støtteordningar for næringsutvikling har liten relevans for spin-off-bedrifter som spring ut frå etablerte selskap. Korleis morselskapet involverer seg, har derimot stor betydning.

 • God effekt av kvardagsrehabilitering i Vossamodellen

  Forskinga i prosjektet "Vossamodellen" viser at kvardagsrehabilitering der dei eldre sjølve bestemmer måla for trening etter skade eller operasjon, kan vere eit betre og rimelegare tilbod enn tradisjonell behandling.

Flere nyheter

Kalender