Gå direkte til innhold

Regionale forskingsfond skal styrke forsking for regional innovasjon og utvikling ved å stø opp under dei prioriterte innsatsområda i regionen og mobilisere til auka FoU-innsats.

 • UTLYSINGAR

  Utlysing av 17 mill. kr. til kvalifiseringsstøtte. Søknadar motteke seinast 18. april får vedtak i slutten av mai 2017.

Nyheter

 • Mange spanande søknadar til februarfristen

  Mange spanande søknadar til februarfristen

  Det kom inn 55 søknader til dei tre utlysingane med frist 15. februar. Heile 36 søknader var til regionale bedriftsprosjekt, 15 til regionale offentlege prosjekt og 4 til regionale forskarprosjekt.

 • Næringsstøtte treffer ikkje spin-off-selskap

  Offentlege støtteordningar for næringsutvikling har liten relevans for spin-off-bedrifter som spring ut frå etablerte selskap. Korleis morselskapet involverer seg, har derimot stor betydning.

 • God effekt av kvardagsrehabilitering i Vossamodellen

  Forskinga i prosjektet "Vossamodellen" viser at kvardagsrehabilitering der dei eldre sjølve bestemmer måla for trening etter skade eller operasjon, kan vere eit betre og rimelegare tilbod enn tradisjonell behandling.

 • Eldre blir buande lenger heime med omsorgsteknologi

  Den hittil største utprøvinga av omsorgsteknologi i heimen gir grunn til optimisme. Eldre bli buande lenger heime, kjenner seg minst like trygge som før og behovet for sjukeheimsplassar går ned.

 • 6 nye hovudprosjekt får støtte

  Regionalt forskingsfond Vestlandet deler ut 15,9 millionar kroner til seks forskingsprosjekt i landsdelen. Her er oversikten over dei seks søkjarane som får hovudprosjektmidlar i denne tildelinga.

 • Kvalifiseringsstøtte til ni nye prosjekt

  Ni søkjarar frå næringsliv og kommunal sektor får kvalifiseringsstøtte frå Regionalt forskingsfond Vestlandet. Her er oversikten over dei som får midlar.

Flere nyheter

Kalender