Gå direkte til innhold

De regionale forskningsfondene skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for regional innovasjon og utvikling. Norge er delt i syv fondsregioner. Dette er deres felles nettsider. Lenker til hver enkelt regions sider finner du i spalten lengst til høyre.

Mer om reformen med regionale forskningsfond

Nyheter

 • VRI Finnmark

  Verdensvante landkrabber lever kongelig

  Det kan synes som et utslag av kaosteori at et lite VRI forprosjekt i Bugøynes i Finnmark er med å gi støtet til 3 nye arbeidsplasser i jordbrukskommunen Nes i Akershus. Men mye må ha vært på gang og spilt sammen når Norway King Crab kunne åpne sitt krabbehotell på industriområdet med det treffende navn Herbergåsen tirsdag 25. august. Dobbeltside­oppslag i Dagens næringsliv samme dag, fiskeriministeren som står for åpningen og innslag på Dagsrevyen om kvelden vitner om at dette ikke er hverdagskost i norsk sjømatnæring.

 • Besøksforvaltning og lokalsamfunnsutvikling i fjordlandskap

  Ved årsskiftet vart prosjektet om bruksretta besøksforvaltning i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap starta opp. Prosjektet er støtta av Regionalt forskingsfond Vestlandet.

 • Held grendemøte i verdsarvområda

  Ved årsskiftet vart prosjektet om bruksretta besøksforvaltning i verdsarvområda Vestnorsk fjordlandskap starta opp.

 • RFFs årskonferanse 2015

  Sikrer at kua blir fruktbar

  SpermVital AS har utviklet et produkt som gjør at spermien overlever lenger i kua og dermed øker sjansen for at kua blir drektig.

 • RFFs årskonferanse 2015

  RFF- en suksesshistorie på Agder

  RFF Agder har bidratt til å løfte universitetsfag og etablering av Senter for forskningsdrevet innovasjon ved Universitetet i Agder (UiA).

 • RFFs årskonferanse 2015

  Det fins intelligent liv i norske bedrifter

  Regionale forskningsfond og norsk næringsliv har brukt en milliard kroner på forskning de fem siste årene.

 • RFFs årskonferanse 2015

  Plansvikt førte til naturskader på Vestlandet

  – Mange naturskader på Vestlandet kunne vært unngått dersom planmyndigheter hadde tatt høyde for risikofaktorer som allerede var kjent.

Flere nyheter

Kalender