Gå direkte til innhold

De regionale forskningsfondene skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for regional innovasjon og utvikling. Norge er delt i syv fondsregioner. Dette er deres felles nettsider. Lenker til hver enkelt regions sider finner du i spalten lengst til høyre.

Mer om reformen med regionale forskningsfond

Nyheter

 • Stor interesse for felleutlysningen til de regionale forskningsfondene

  Alle de regionale forskningsfondene gikk sammen om to fellesutlysninger med frist 9. april. Det var en utlysning om tjenesteinnovasjon i kommunal sektor og en utlysning om bærekraftig ressursutnyttelse, energi og teknologi. I alt kom det inn 38 søknader om til sammen 152 mill. kr.

 • Forskning for innovasjon:

  Årskonferansen i juni 2014 tar form

  Hovedtema for årets konferanse i regi av de regionale forskningsfondene er forskningens betydning for innovasjon i næringsliv og forvaltning. Konferansen går av stabelen 4.-5. juni 2014 i Kristiansands nye storstue: Kilden.

 • Regionale forskningsfond evaluert

  Styrker kompetansen til regionale bedrifter og institusjoner

  Evalueringen slår fast at de regionale forskningsfond bidrar til å utvikle gode og konkurransedyktige forskningsmiljøer. Ordningen har stor legitimitet og samspillet med de øvrige regionale virkemddelaktører fungerer bra. Kvaliteten på prosjektene som støttes er god.

Flere nyheter

Kalender

 • 04.06.14 - 05.06.14

  RFFs årskonferanse 2014 i Kristiansand

  Hold av dagene allerede nå! Hovedtema for årets konferanse i regi av de regionale forskningsfondene er forskningens betydning for innovasjon i næringsliv og forvaltning. Konferansen går av stabelen 4.-5. juni 2014 i Kristiansands nye storstue: Kilden.