Gå direkte til innhold

De regionale forskningsfondene skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for regional innovasjon og utvikling. Norge er delt i syv fondsregioner. Dette er deres felles nettsider. Lenker til hver enkelt regions sider finner du i spalten lengst til høyre.

Mer om reformen med regionale forskningsfond

Nyheter

Flere nyheter

Kalender

  • 18.11.14 - 18.11.14

    Hvordan kan offentlige aktører med partnere delta i Horisont 2020?

    Forskningsrådet inviterer til et arbeidsseminar om innovasjon og forskning i offentlig sektor. Her viser vi hvilke muligheter norske offentlige aktører, i samarbeid med andre forskningspartnere, har i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Målsettingen med Horisont 2020 er å imøtekomme samfunnsutfordringer i et Europa i endring.

  • 27.05.15 - 28.05.15

    RFF årskonferanse 2015

    Hold av dagene allerede nå! Mer informasjon kommer.