Gå direkte til innhold

Regionale forskingsfond skal styrke forsking for regional innovasjon og utvikling ved å stø opp under dei prioriterte innsatsområda i regionen og mobilisere til auka FoU-innsats.

 • UTLYSINGAR

  Søknadsfrist 12. oktober for større søknadar frå bedrifter og kommunar

  Sjå informasjon under om kvalifiseringsstøtte

Nyheter

 • Status kvalifiseringsstøtte i 2016

  I starten av november opnar vi igjen opp for å motta søknadar om kvalifiseringsstøtte.

 • Lyser ut 21 millionar kr. til nye forskingsprosjekt

  Regionalt forskingsfond Vestlandet har no lagt ut informasjon om nye utlysingar med søknadsfrist 12. oktober 2016.

  21 milionar kroner er sett av til søknadar om Regionale bedriftsprosjekt (innan fleire tema) og prosjekt i Kommunal sektor - tenesteproduksjon og samfunnsutvikling.

Flere nyheter

Kalender