Gå direkte til innhold

Regionale forskingsfond skal styrke forsking for regional innovasjon og utvikling ved å stø opp under dei prioriterte innsatsområda i regionen og mobilisere til auka FoU-innsats.

 • UTLYSINGAR

  Søknadsfrist 12. oktober for større søknadar frå bedrifter og kommunar

  Sjå informasjon under om kvalifiseringsstøtte

Nyheter

Flere nyheter

Kalender

 • 22.08.16 - 22.08.16

  Prosjektverkstad i Stavanger 22. august

  Målgruppe: Representanter frå bedrifter, offentlige organisasjonar og FoU-miljø som ønskjer informasjon og råd om koleis skrive ein god søknad om hovudprosjekt til Regionalt forskingsfond Vestlandet.

 • 26.08.16 - 26.08.16

  Prosjektverkstad i Bergen 26. august

  Prosjektverkstad for bedrifter og deira FoU-partnarar. Her får de hjelp til å utvikle forskingsprosjekt. Bedrifter som planlegg å søkje støtte til innovasjonsprosjekt frå Regionalt forskingsfond Vestlandet, Forskingsrådet eller andre ordningar i haust vert prioriterte.

 • 19.09.16 - 19.09.16

  Prosjektverkstad i Bergen 19. september

  Prosjektverkstad for kommunar og deira FoU-partnarar. Her får de hjelp til å utvikle ditt forskingsprosjekt. Dei som planlegg å søkje støtte til offentlege innovasjonsprosjekt frå Regionalt forskingsfond Vestlandet, Forskingsrådet eller andre ordningar i haust vert prioriterte.