Gå direkte til innhold

Regionale forskingsfond skal styrke forsking for regional innovasjon og utvikling ved å stø opp under dei prioriterte innsatsområda i regionen og mobilisere til auka FoU-innsats.

 • UTLYSINGAR

  Søknadsfrist 12. oktober for større søknadar frå bedrifter og kommunar

  Sjå informasjon under om kvalifiseringsstøtte

Nyheter

Flere nyheter

Kalender

 • 05.09.16 - 05.09.16

  Informasjonsmøte FoU på Nordfjordeid 5. september

  På møtet vil du få informasjon om Skattefunn og den nye utlysinga til det regionale forskingsfondet. Det vil vidare bli diskusjonar og høve til spørsmål om FoU-prosjekt. Møtet er spesielt retta inn mot næringsliv og FoU-miljø, men vil også retta seg noko mot FoU i offentlege ansvarsoppgåver i kommunane.

 • 15.09.16 - 15.09.16

  Prosjektverkstad i Bergen 15. september

  Prosjektverkstad for bedrifter og deira FoU-partnarar. Her får de hjelp til å utvikle forskingsprosjekt.

 • 19.09.16 - 19.09.16

  Prosjektverkstad i Bergen 19. september

  Prosjektverkstad for offentlege aktørar og deira FoU-partnarar. Kommunar er spesielt inviterte.

 • 30.05.17 - 31.05.17

  RFF Årskonferansen 2017, Sandefjord

  Hold av dagene allerede nå! Mer informasjon kommer senere.