Gå direkte til innhold

Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til økt FoU-innsats.

Nyheter

 • Fra avfall til ressurs

  Regionalt industrisamarbeid for økt verdiskapning basert på ikkefornybare mineralressurser.

 • Tradisjonsmat og innovasjon møtes på Røros

  Røros Food & Beverage Group viderefører og utvikler gamle mattradisjoner.

 • Forlenget søknadsfristen for ekstraordinære midler i Møre og Romsdal

  Det har kommet inn flere søknader til midlene som er øremerket omstilling i petroleumsbasert næringsliv i Møre og Romsdal. Disse behandles fortløpende. Men fremdeles er det midler igjen og det er anledning til å søke om disse midline også i første kvartal i 2017.

 • Tildeling kvalifiseringsstøtte desember 2016

  Styret i RFF Midt-Norge har behandlet søknadene om kvalifiseringsstøtte med søknadsfristen 12. oktober 2016. Til søknadsfristen fikk fondet inn 22 søknader. 12 prosjekter har fått innvilget støtte.

 • Regionalt Forskningsfond Midt-Norge ønsker å bli bedre kjent med regionen

  Som ledd i dette gjennomfører sekretariatet besøksrunder hos aktuelle miljø i fondsregionen. Det er allerede gjennomført besøk i Nord-Trøndelag, og i løpet av våren 2017 skal sekretariatet også besøke Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Siden vi er sammensatt med peroner fra alle de tre fylkene, er det viktig at alle i sekretariatet har god kunnskap om hele fondsregionen, sier sekretariatsleder Kari Merete Andersen.

Flere nyheter

Kalender