Gå direkte til innhold

Regionale forskningsfond skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til økt FoU-innsats.

Nyheter

 • Veileder for lokalt folkehelsearbeid

  Prosjektet "Fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap" som har fått støtte fra RFF-Midt Norge både i kvalifiseringsfasen og som hovedprosjekt, har nå resultert i en veileder for folkehelsearbeid, «Veileder for Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid».

 • Fra avfall til ressurs

  Regionalt industrisamarbeid for økt verdiskapning basert på ikkefornybare mineralressurser.

 • Tradisjonsmat og innovasjon møtes på Røros

  Røros Food & Beverage Group viderefører og utvikler gamle mattradisjoner.

 • Forlenget søknadsfristen for ekstraordinære midler i Møre og Romsdal

  Det har kommet inn flere søknader til midlene som er øremerket omstilling i petroleumsbasert næringsliv i Møre og Romsdal. Disse behandles fortløpende. Men fremdeles er det midler igjen og det er anledning til å søke om disse midline også i første kvartal i 2017.

 • Tildeling kvalifiseringsstøtte desember 2016

  Styret i RFF Midt-Norge har behandlet søknadene om kvalifiseringsstøtte med søknadsfristen 12. oktober 2016. Til søknadsfristen fikk fondet inn 22 søknader. 12 prosjekter har fått innvilget støtte.

Flere nyheter

Kalender

 • 30.05.17 - 31.05.17

  RFF Årskonferansen 2017, Sandefjord

  RFF's årskonferanse 2017 legges til Scandic Park hotell i Sandefjord den 30.-31. mai. Arrangør for årskonferansen 2017 er Oslofjordfondet.