Gå direkte til innhold
  • 1. Mål og prioriteringer
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad
Frist Utlysning
Løpende Mobiliseringstiltak for offentlig sektor og bedrifter Velg

Mål og prioriteringer:

Regionale forskningsfond Hovedstaden skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling i bedrifter og i offentlig sektor ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder.

Vi søker å utgjøre en forskjell fra andre virkemidler innenfor innovasjon og forskning. Gjennom å mobilisere til økt FoU-innsats i bedrifter og den offentlige sektoren adresserer vi noen av regionens sentrale utfordringer. Vi krever samarbeid mellom offentlig sektor, bedrifter og FoU-miljøer eller FoU- institusjoner der annet ikke er spesifisert i utlysningen. Vi vektlegger potensialet for å realisere innovasjonen i søknadsbehandlingen, slik at prosjektresultater kommer til nytte for offentlig sektor, og bedrifter finner sine nasjonale og internasjonale markeder med produkter eller tjenester.

Fondstyrets fokus er på de potensielle resultater som kan komme ut av prosjektene uansett søknadstype. Det betyr blant annet at fondsstyret kan velge å gå i dialog med søkere som innvilget støtte om f.eks å finansiere deler av et prosjekt og at videreføringen er resultatavhengig. Det medfører at vi primært ikke finansierer Dr-grads stipendiater, selv ikke i de regionale forskerprosjektene.

Vi har et lavterskel tilbud, løpende søknadsfrist, for å finne samarbeidspartnere og grunnlaget for et eventuelle forskningsbasert innovasjonsprosjekt. Flere innfallsvinkler er mulig - se mobiliseringstiltakene som er utlyst.

Vi utlyser midler til hovedprosjekter for å løse noen av de sentrale utfordringene offentig sektor har i vår region med jevne mellomrom, fortrinnsvis knyttet til Forskningsrådets søknadsfrister vår og høst.

Nærmere informasjon om aktive utlysninger finnes ved å klikke på "gå til utlysninger" i det grønne banneret på denne siden.

Generelt mottar fondet søknad fra:

Fondets er et regionalt næringsutviklingprogram. Bedrifter, virksomheter og institusjoner i offentlig sektor og forskningsinstitusjoner i samarbeid kan søke midler hos oss. Se de enkelte utlysninger for detaljer.

Varighet:

Fondet har en tidshorisont på 2010-2020, men kan bli forlenget

Kontaktpersoner

Tips en venn

Din venns e-post:
Kommentar:

Din e-post:

Ditt navn:

Sikkerhetssjekk
Captchabilde