Gå direkte til innhold
  • 1. Mål og prioriteringer
  • 2. Om utlysningen
  • 3. Opprett søknad
Frist Utlysning
Løpende Mobiliseringstiltak for offentlig sektor og bedrifter Velg
15.10.2014
13:00 CET
Planlagt
Suksesskriterier for IKT-løsninger i offentlig sektor - Regionale forskerprosjekter Velg
15.10.2014
13:00 CET
Planlagt
Regionens utfordringer i offentlig sektor -Regionale bedriftsprosjekter Velg
15.10.2014
13:00 CET
Planlagt
Regionens utfordringer i offentlig sektor -Regionale offentlige prosjekter Velg

Meldinger:

RFF Hovedstaden har løpende utlysninger av mobiliseringstiltak og forprosjektmidler.
Midler til hovedprosjekter utlyses vanligvis 2 ganger per år.

Mål og prioriteringer:

Regionale forskningsfond Hovedstaden skal styrke forskning for regional innovasjon og utvikling i bedrifter og i offentlig sektor ved å støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder. Vår strategi er å følge de samme tematiske områder over tid, slik at søkerne kan mobilisere og innrette sine prosjekter etter dette. Fondsstyret retter seg til en hver tid etter bestillingsbrevet fra Oslo kommune og Akershus Fylkeskommune. Strategien og dermed utlysningene kan dermed endres som følge av nytt bestillingsbrev. Gjeldende bestillingsbrev er for perioden 2012-2015. Dokumentet finnes under "sentrale dokumenter" i meneyen til venstre.

Vi søker å utgjøre en forskjell fra andre virkemidler innenfor innovasjon og forskning. Midlene utlyses til prosjekter, innenfor definerte tematiske områder, som skal finne løsninger på noen av regionens sentrale utfordringer i offentlig sektor. Samtidig skal innovasjonsprosjektene ha et markedspotensial for bedriftene som er involvert.

Vi utlyser midler til innovasjonsprosjekter der bedrifter eller offentlig sektor kan søke og være administrativ eier av prosjektet. I innovasjonsprosjektene krever vi normalt samarbeid mellom offentlig sektor, bedrifter og FoU-miljøer eller FoU- institusjoner der annet ikke er spesifisert i utlysningen.  Vi vektlegger at offentlig sektor skal eie problemstillingen og hvordan man tenker seg å realisere innovasjonen, slik at prosjektresultater kommer til nytte for offentlig sektor og at bedrifter finner sine nasjonale og internasjonale markeder med produkter eller tjenester.

Aktuelle tematiske områder for innovasjonsprosjekter er knyttet til regionens overordna utfordringer innenfor befolkingsvekst, demografi og klimaendringer:

  • Oppvekst & utdanning
  • Trygge gater
  • Helse & velferd
  • Vann & avløp
  • Samferdsel 
Vi utlyser midler til forskerprosjekter innenfor noen avgrensede områder hvor vi mener det er behov for ny kunnskap. FoU-miljøer eller offentlig sektor kan normalt søke denne type midler. I disse forskerprosjektene krever vi samarbeid mellom FoU-miljøer og offentlig sektor. Vi vektlegger at offentlig sektor skal eie problemstillingen

Aktuelle tematiske områder for forskerprosjekter:

  • Suksesskriterier for implementering av IKT løsninger i offentlig sektor

Fondstyrets fokus er på de potensielle resultater som kan komme ut av prosjektene uansett søknadstype. Det betyr blant annet at fondsstyret kan velge å gå i dialog med søkere som innvilget støtte om f.eks å finansiere deler av et prosjekt og at videreføringen er resultatavhengig. Det medfører at vi primært ikke finansierer Dr-grads stipendiater, selv ikke i de regionale forskerprosjektene. Vi oppfordrer spesielt om å benytte ordningene i Forskningsrådet til nærings PhD og offentlig PhD for innovasjonsprosjektene.

Vi har et lavterskel tilbud, løpende søknadsfrist, for å finne samarbeidspartnere og grunnlaget for et eventuelle forskningsbasert innovasjonsprosjekt. Flere innfallsvinkler er mulig - se mobiliseringstiltakene som er utlyst.

Vi utlyser midler til hovedprosjekter for å løse noen av de sentrale utfordringene offentig sektor har i vår region med jevne mellomrom, fortrinnsvis knyttet til Forskningsrådets søknadsfrister vår og høst.

Generelt mottar fondet søknad fra:

Fondets er et regionalt næringsutviklingprogram. Bedrifter, offentlig sektor og forskningsinstitusjoner i samarbeid kan søke midler hos oss. Se de enkelte utlysninger for detaljer.

Varighet:

Fondet har en tidshorisont på 2010-2020, men kan bli forlenget.

Kontaktpersoner

Tips en venn

Din venns e-post:
Kommentar:

Din e-post:

Ditt navn:

Sikkerhetssjekk
Captchabilde